TA 303 เครื่องวัดรอบรถ ดีเซล และเบนซิน
หมวดหมู่สินค้า: เครืองมือตรวจสภาพรถ
รหัส :

แท็ก:

08 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1060 ผู้ชม

TA 303 เครื่องวัดรอบรถ ดีเซล และเบนซิน

 

คุณลักษณะทางเทคนิค

การวัดค่าของเครื่องวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน หรือเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และเครื่องยนต์ดีเซล หรือเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการอัด

การแสดงค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์

ตั้งแต่ 200 - 19,999 รอบต่อนาที

ค่าความละเอียดในการแสดงผล

1 รอบต่อนาที

การตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 12 สูบ ได้

การตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 12 สูบ ได้

การแสดงผล

หน้าจอหลัก LCD ขนาด 4 ½ ตัวอักษร

ค่าความแม่นยำในการอ่านค่า

 0.1 %

แหล่งจ่ายไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้ากระแสตรง จาก Vehicle Battery ขนาด 9 ถึง 42 โวลต์

อุณหภูมิใช้งาน

0 ถึง 50

ขนาดเครื่องทดสอบ (กว้าง x ยาว x สูง)

155 x 102 x 38 มิลลิเมตร

น้ำหนักเครื่องทดสอบ

335 กรัม (ไม่รวมสายเคเบิ้ล)