CAP 8533 เครื่องวัดรอบรถ ดีเซล และเบนซิน
หมวดหมู่สินค้า: เครืองมือตรวจสภาพรถ

25 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 2649 ผู้ชม

 

  ข้อมูลทั่วไปของเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์

 

ชนิด

CAPELEC

แบบ

CAP8533

ผู้ผลิตเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์

CAPELEC

1130 rue des Marels Parc Eurêka

FRANCE - 34000 - MONTPELLIER

ผู้ให้บริการเครื่องตรวจสภาพรถ

บริษัท โกล์ดเอ็นจิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 

มาตรฐานของเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์

 

Electromagnetic Directive

2014/30/UE (2004/108/EC)

Low Voltage

2014/35/UE (2006/95/EC)

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ISO 9001 : 2015 หมายเลขรับรอง 11728-8

วันสิ้นอายุ 30 กันยายน 2565

ออกโดย LNE ( laboratoire national de métrologie et d'essais )

 

คุณลักษณะทางเทคนิค

การวัดค่าของเครื่องวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และเครื่องเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการอัดอากาศ

การแสดงค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์

ตั้งแต่ 400 - 9,999 รอบต่อนาที

ค่าความละเอียดในการแสดงผล

10 รอบต่อนาที

การตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

1, 2, 3, และ 4 สูบ ได้

การตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

1, 2, 4, 5, 6, 8 ,10 และ 12 สูบ ได้

การแสดงผล

แบบตัวเลข Digital LCD

ค่าความแม่นยำในการอ่านค่า

400 rpm - 2,000 rpm      20 rpm

2,001 rpm - 9,999 rpm    2%

แหล่งจ่ายไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้ากระแสตรง 9-30 โวลต์

อุณหภูมิใช้งาน

- 13 ถึง + 150  

ขนาดเครื่องทดสอบ (กว้าง x ยาว x สูง)

215x115x35 มม.

น้ำหนักเครื่องทดสอบ

450 กรัม