เครื่องวัดเสียง
หมวดหมู่สินค้า: เครืองมือตรวจสภาพรถ

25 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 1224 ผู้ชม

รายละเอียดและคุณสมบัติ

เครื่องวัดเสียง ยี่ห้อ DIGICON

คุณสมบัติ

คุณลักษณะ

DIGICON DS-42

  • DIGITAL SOUND LEVEL METER โครงข่าย A & C Weighting ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • เอ๊าท์พุทสัญญาณ AC สำหรับต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น จอภาพ LED ใช้แสดงผลการวัด, เครื่องวิเคราะห์ความถี่, เครื่องบันทึก ฯลฯ
  • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ทางพอร์ท RS232
  • เลือกย่านโดยอัตโนมัติ หรือเลือกโดยผู้ใช้งานเอง
  • ปรับเทียบจากภายนอกได้
  • ใช้ Condenser microphone ให้ความเที่ยงตรงสูง และมีเสถียรภาพในการทำงานยาวนาน
  • มีการแสดงเตือน เมื่อเกิด over load หรือ under load
  • จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ กินไฟน้อย และอ่านค่าได้ง่าย ถึงแม้จะอยู่ในสถานที่มีแสงสว่างมาก
  • ใช้วัดระดับเสียงในงานจราจร, สถานบันเทิง, ระบบขนส่งมวลชน, โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมให้ได้ระดับตามกฎหมาย
  • ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบกสำหรับการวัดระดับเสียง