เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า MF
หมวดหมู่สินค้า: เครืองมือตรวจสภาพรถ

25 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 1068 ผู้ชม

รายละเอียดอุปกรณ์

เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า    LT00E

การใช้งาน                  วัดค่าความเบียงเบนของศูนย์รวมแสง (จุดโฟกัส) ของโคมไฟหน้ารถไปทางซ้ายและขวาสูงและต่ำ

ระบบการวัดค่า     วัดเป็นค่าองศาของมุม

การแสดงผล       จากฉากรับแสงภายในตัวเครื่องโดยผ่านเลนรวมแสง

การวัดความเข้มของแสง    จากเซนเซอร์ผ่านช่องรับสงที่ฉากรับแสงภายในตัวเครื่อง

ขนาด       177 x 61 x 64 cm