เครื่องวัดควันดำ
หมวดหมู่สินค้า: เครืองมือตรวจสภาพรถ
ราคา 0.00 บาท

23 มกราคม 2562

ผู้ชม 421 ผู้ชม

รายละเอียดอุปกรณ์ 

เครื่องวัดควันดำ YOSHIDA

รุ่น  DS - 2000

การใช้งาน   ใช้ทดสอบปริมาณควันดำที่ได้จากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล

ระบบการวัดค่าของเครื่องมือ  วิธีสะท้อนแสง

ระบบการวัดค่าควันดำ    ใช้กระดาษกรองทดสอบ

การแสดงค่าของจอแสดงค่า   LED 0.0 %~ 100 %

ค่าความผิดพลาด   ไม่เกิน 3 %

เวลาที่ใช้ในการดูดควัน  1.4  วินาที

ขนาดเครื่อง  W330 x L360 x H370