เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ HC/CO
หมวดหมู่สินค้า: เครืองมือตรวจสภาพรถ

25 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 1251 ผู้ชม

รายละเอียดอุปกรณ์

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ  GENA 200

ระบบการวัดค่า    NON DISPERSIVE INFARED RETECTION ( NDIR )

ระบบที่ใช้ในการวัด  ปั๊มลม

การใช้งาน          - ใช้ทดสอบปริมาณก๊าซ คาร์บอนมอนน็อคไซค์ CO

            - ใช้ทดสอบปริมาณก๊าซ ไฮโดรคาร์บอน  HC

    - ใช้ทดสอบปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดอ๊อกไซค์ CO2 จากท่อไอเสียรถยนต์เบนซิน

จอแสดงภาพ        LCD

มาตรวัดปริมาณค่าก๊าซ  CO 0 - 15 %

 HC  0 - 15000 ppm

 CO2  0 - 20 %

ค่าความละเอียดในการแสดงผล  CO 0.01 %

 HC  1 ppm

 CO2 0.01 %

การปรับค่ามาตรฐาน          ใช้ก๊าซมาตรฐานจากโรงงาน

ขนาดตัวเครื่อง              240 x 350 x 185 mm