การตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.)

จัดทำโดยกรมการขนส่งทางบก ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถานตรวจสภาพรถ ปี 2561 สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

03 มีนาคม 2562

ผู้ชม 520 ครั้ง