บริษัท โกลด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด            

จัดจำหน่าย เครื่องมือตรวจสภาพรถ สถานตรวจสภาพรถเอกชน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

โดยเครื่องมือ ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก ยินดีให้คำปรึกษา ดำเนินการ หากท่านสนใจจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

และ เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือศูนย์บริการรถยนต์ และ ร้านยาง 

https://www.facebook.com/Gold-engineering-sales-and-services-co-ltd-1304983402849220/

ช่องทางการติดต่อ นายทองคำ นาคสังข์ 081-857-5833 , 0-2246-0186-90 อีเมล์ goldengineering@outlook.co.th